Následující organizace dosud navštívily naše zařízení: 

 • Asociace pro techniku čištění odpadních vod (ATV), Honnef
 • Pracovní sdružení pro přírodu a životní prostředí Sasko, Drážďany
 • Pojišťovna Allianz Versicherungs-AG, Lipsko
 • Univerzita Bauhaus, Leipzig
 • Vzdělávací zařízení pro komunální politiku Hoyerswerda
 • Biskupská charitativní organizace Misereor e.V.
 • Braniborská technická Univerzita, Cottbus
 • Spolková ostraha hranic
 • Spolkové ministerstvo pro životní prostředí, ochranu přírody a jadernou bezpečnost, Berlín
 • Spolkové sdružení německých nadací
 • Spolková centrála pro politické vzdělávání, Berlín
 • Společnost Carla Duisberga, Hannover
 • Německá spolková nadace pro životní prostředí, Osnabrück
 • Německý charitativní spolek, Freiburg
 • Německé centrum pro otázky seniorů, Berlín
 • Německé centrum řemesla, Fulda
 • Diakonický institut Fuldabrück
 • Dresdner Bank, Drážďany

 

 • Dodavatel energie Sasko východ AG (ESAG)
 • Míšeňská evangelická akademie
 • Výzkumné centrum Rossendorf
 • Veřejně prospěšná nadace Hertie, Frankfurt nad Mohanem
 • Vysoká škola techniky, hospodářství a sociologie Zittau/Görlitz (FH)
 • Společnost průmyslné a řemeslnické komory, Berlín
 • Institut pro ekologický územní vývoj, Drážďany
 • Institut pro objektivizaci učebního a kontrolního řízení (IZOP), Cáchy
 • Mezinárodní vysokoškolský institut (IHI) Zittau
 • Klinika Görlitz (Psychiatrie)
 • Konference ministrů vnitra Spolkových zemí Spolkové republiky Německo
 • Konference vedoucích vzdělávacích oddělení všech biskupství Německa (Koleischa)
 • Kongres očních lékařů
 • Kongres ophtalmologů
 • Konference ministrů kultury zemí
 • Zemská policejní škola Sasko
 • Zemská centrála pro politické vzdělávání, Drážďany

 

 • Institut Maximiliana Kolbeho, Freiburg
 • North Atlantic Treaty Organization (NATO)
 • Nová fotografická společnost, Drážďany
 • Vrchní finanční ředitel Chemnitz
 • Vládní prezidium Chemnitz
 • Vládní prezidium Drážďany
 • Regionální školský úřad Bautzen
 • Nadace Roberta Bosche, Stuttgart
 • Saský spolek lékarníků
 • Saská zemská nadace přírody a životního prostředí
 • Saský sněm měst a obcí
 • Saská správní a hospodářská akademie
 • Siemens-AG, Lipsko
 • Nadace Les v nouzi, Bonn
 • Technická univerzita Drážďany
 • Technologické a průmyslové centrum Bautzen
 • Univerzita Hannover
 • Univerzita Lipsko
 • Univerzita Wuppertal
 • Centrum mikroelektroniky

 

Besuch von Herrn Bundespräsident Horst Köhler am 11.02.2009 im IBZ St. Marienthal Besuch des sächsischen Ministerpräsidenten Prof. Dr. Biedenkopf und Bundeskanzler Schröder im Sommer 2001 Besuch des sächsischen Ministerpräsidenten Prof. Dr. Mildbradt im September 2002 Bundespräsident Rau und der sächsische Umweltminister Flath pflanzen in Marienthal den Baum des Jahres 2002
Dne 11.02.2009 navštívil německý spolkový prezident Horst Köhler i se svou ženou IBZ St. Marienthal Saský ministerský předseda Prof. Dr. Biedenkopf a Spolkový kancléř Schröder navštívili v létě 2001 IBZ Saský ministerský předseda Prof. Dr. Mildbradt navštívil v září 2002 IBZ Spolkový prezident Rau a saský ministr životního prostředí Flath sází v Marienthalu strom roku 2002