Stavíme mosty – kruh přátel Mezinárodního centra setkání St. Marienthal, registrované sdružení

Klostertor
Mezinárodní centrum setkání St. Marienthal podporuje setkávání lidí bez rozdílu pohlaví, věku, národnosti a vyznání, pocházejících převážně z Německa, Polska a Česka. Centrum setkání vidí svůj cíl v uchovávání kulturního dědictví, vlasti a v podpoře zodpovědnosti za činy. Kruh přátel „Stavíme mosty” si stanovil za cíl, ideově a hospodářsky podporovat práci Mezinárodního centra vzdělání, zejména obstaráváním finančních prostředků Centra setkání. Sdružení podporovalo mimo jiné sanaci obou klášterních bran. Členskými příspěvky a finanční podporou mají být například podporovány:

  • setkávací pobyty, stipendia a praxe mladých a starých lidí z Německa, Polska a Česka;
  • mezinárodní sněmy a semináře, např. v oblastech „Kultura a duchovní dějiny, Víra v modlitbě, Životní prostředí, Povolání a společnost, Podpora demokracie”;
  • sanace památkově chráněných budov Centra setkání;
  • návštěvy Poláků, kteří přežili koncentrační tábor, a jiných obětí násilí.
Sdružení je oprávněno zdaňovat potvrzení o finanční podpoře. Členské příspěvky jsou odčitatelné jako podpora podle §10 b Zákona o dani z příjmu a § 9 č. 3 KStG.
Členové kruhu přátel dostávají pozvánky k akademickým akcím Centra setkání a k jiným slavnostem. Další informace vám poskytneme na váš dotaz.
Matthias Schwarzbach, Ostritz, 1. Vorsitzender

 

Adresa Bankovní spojení Minimální příspěvek
Stavíme mosty
Förderkreis des Internationalen Begegnungszentrums St. Marienthal Konto: 4573 053 600 45 Euro / 40 Polských zlotých / 400 Kč na soukromou osobu,
Marienthal 10 Volks- und Raiffeisenbank Görlitz 75 Euro / 70 zlotých / 700 Kč na právnickou osobu,
02899 Ostritz BLZ: 855 910 00 5 Euro / 3 zloté / 30 Kč pro mladistvé a studenty

IBAN: DE08 855 910 00 4573 053 600

BIC: GENODEF1GR1