Důležité události Mezinárodního centra setkání St. Marienthal

  • 2011
    2011
    Asi 80% škody způsobené povodní bylo odstraněno IBZ se stává obětí více než 20 krádeží mědí (okapy, strouhy, pokrytí střech) Začátek projektu „Keriéra bez hranic” Opětovně pořádané dvě týdenní akce...
    Read more
  • 2010
    2010
    Začátek projektu „Služba člověku i v budoucnosti” (personální vedení) v úzké spolupráci s charitativními spolky Drážďany-Míšeň a Görlitz Začátek projektu „Impuls Regio”(profesní orientace, program poradenství) Začátek projektu „Budoucnost tvorbou životního...
    Read more
  • 2009
    2009
    Návštěva spolkového prezidenta Horsta Köhlera a jeho ženy v IBZ Založení Energie Agentur Neiße pod patronátem IBZ Založení servisního místa vzdělávání na klášterním dvoře pod patronátem okresu Görlitz a IBZ...
    Read more
  • 2008
    2008
    Zisk certifikátu „Vyznamenání podniku služeb zaměřeného na servis v rámci servisní kvality Sasko” Vyznamenání oficiálního projektu dekády UN „Vzdělání pro trvale udržitelný rozvoj” Vybudování 2,20 m vysoké sochy papeže Jana...
    Read more
  • 2007
    2007
    Ukončení prací na protipovodňové ochraně kláštera a IBZ 20. výročí akce „Odpolední hudba” v IBZ (pokaždé ca. 250 účastníků) Začátek projektu EU „Rovnost příležitostí pro muže a ženy v evropském...
    Read more
  • 2006
    2006
    Kruh přátel IBZ má nyní 50 členů Začátek projektu „Další vývoj energicko-ekologického modelového města Ostritz-St. Marienthal” Začátek programu na podporu demokracie a tolerance IBZ získává certifikát rodinného podniku Vyznamenání nadnárodní...
    Read more
  • 2005
    2005
    Oprava studny Sv. Trojice Výhra Inovační ceny dalšího vzdělávání Svobodného státu Sasko s projektem „Vzdělávání rodiny v kraji Löbau-Zittau” ve spolupráci s Německým spolkem pro ochranu dětí (místní spolek města...
    Read more
  • 2004
    2004
    Vytvoření sítě proti nepřátelství vůči cizincům, násilí a pravicovému extremizmu Počátek projektu „Pomoc k svépomoci. Kvalifikace znevýhodněné mládeže v žákovských firmách” Vnější oprava bývalého klášterního truhlářství Vnitřní oprava západního křídla...
    Read more
  • 2003
    2003
    Zřízení 2,8 km dlouhé lesní stezky „Walderlebnispfad” v klášterním lese Zavedení systému ochrany životního prostředí v IBZ Časově neomezené uznání IBZ krajem Löbau-Zittau za nezávislého nositele veřejné pomoci mládeži...
    Read more
  • 2002
    2002
    Přestavba bývalé vozovny na „Dům rodiny” Vytvoření pracovní činnosti „PONTES – učení se v Evropě a pro Evropu” Akademické zasedání a učební slavnost PONTES s 1.000 návštěvníky u příležitosti 10....
    Read more
  • 2001
    2001
    Založení spolku „Stavíme mosty. Kruh přátel Mezinárodního setkávacího centra St. Marienthal” Výstavba včelařství ve Stanici ochrany přírody povodí řeky Nisy Spolkový kancléř Schröder, ministr Schwanitz a ministerský předseda Prof. Dr....
    Read more
  • 2000
    2000
    Dokončení přestavby východního křídla bývalého pivovaru na sídlo stálé výstavy „ora et labora” Účast na světové výstavě EXPO 2000 společně s městem Ostritz v Hannoveru v rámci celosvětového projektu EXPO...
    Read more
  • 1999
    1999
    Poprvé dny setkání s Poláky, kteří přežili koncentrační tábor (ve spolupráci s Maximilian-Kolbe-Werk, Freiburg i. Br.) Zhotovení zahrady biblických květin na bývalém prasečím dvorku Zhotovení ubikací pro hosty a turistických...
    Read more
  • 1998
    1998
    Úprava domu Sv. Františka (bývalý mlýn a stodola) na hostinský dům Dokončení přestavby historické pily Společně s městem Ostritz nositelé ceny v soutěži „Tat-Orte-Wettbewerb”, která byla udělena Německou spolkovou nadací...
    Read more
  • 1997
    1997
    Staroměstský dvůr, který byl kdysi hospodářsky využívaný opatstvím St. Marienthal, je sanován Mezinárodním vzdělávacím centrem Zřízení pěti bytů s nižším nájmem jako náhrada za byty, které byly zrušeny v bývalých...
    Read more
  • 1996
    1996
    Založení IBZ St. Marienthal spol. s r. o. za účelem hospodářského zajištění nadačního účelu Společníky se staly opatství St. Marinthal a nadace Mezinárodní centrum setkání St. Marienthal Dr. Michael Schlitt...
    Read more
  • 1995
    1995
    První Mezinárodní letní akademie Německé spolkové nadace pro životní prostředí (Osnabrück) První seminář pro děti pořádaný Evropským sdružením škol Sv. Marienthal První zasedání akademie Saské zemské nadace přírody a životního...
    Read more
  • 1994
    1994
    Přestavba domu pro hosty Sv. Hedviky a zahájení setkávací a vzdělávací činnosti...
    Read more
  • 1993
    1993
    Převzetí bývalé hospodářské budovy opatství St. Marienthal dědičnou nájemní smlouvou na 30 let Nová opatka opatství Sv. Marienthal, sestra M. Regina Wollmann Ocist, přebírá předsednictví v nadační radě Ulrich Domdey...
    Read more
  • 1992
    1992
    Založení nadace „Mezinárodní centrum setkání St. Marienthal” opatstvím St. Marienthal Předsedkyně nadační rady: sestra M. Pia Walter OCist, opatka opatství Sv. Marienthal [1992-1993] Předsedkyně nadačního předsednictva: sestra M. Hildegard Zeletzki...
    Read more
  • 1991
    1991
    Počátek koncepčního plánování o využití bývalé hospodářské budovy opatství St. Marienthalu založením Setkávacího centra...
    Read more
  • 2012
    2012
    IBZ byl znovu vyhodnocen jako rodinný podnik (4 z 5 možných hvězd) Vyznamenání agentury PONTES, jež IBZ udělila 2. místo v soutěži o cenu evropského regionu Neisse-Nisa-Nysa 2012 v kategorii...
    Read more
  • 2013
    2013
    Škody záplav v srpnu 2010 byly odstraněny. Pouze ve východním křídle bývalého pivovaru nemohly být škody v podlaze odstraněny kvůli současnému užívání jako dvorní kaple. Třídenní „St. Marienthalské hovory” uspořádané...
    Read more
  • 2014
    2014
    Erfolgreicher Abschluss der Projektes „Zukunft durch Bildung im Landkreis Görlitz. Mit Energie und ohne Grenzen” im Bundesprogramm LernenvorOrt, Überführung der PONTES-Agentur in die landkreiseigene Servicestelle Bildung/PONTES und damit nachhaltige Sicherung...
    Read more