qmu-zertifikat

Úvod do systému řízení jakosti IBZ získal na podzim 2007 jako první vzdělávací zařízení v Sasku náročný certifikát „Systém řízení jakosti – Tvorba životního prostředí

Cílem je prověřovat procesy, metody a obsahy specifické pro vzdělávání „Děláme to správné správně?” Tím bychom se chtěli přiblížit vzoru sestavenému námi samotnými.

Systém byl představen v sedmdesátistranném popisu a na konci 2012 znovu certifikován TÜV Tyrolsko. Rozhodnutí TÜV: „IBZ pracuje na obdivuhodně vysoké úrovni.”