emas

Mezinárodní centrum setkání St. Marienthal (IBZ) se podrobuje jako první domácí vzdělávací instituce na východě Německa ekologickému auditu podle nařízení EMAS (Environmental Management and Audit Scheme). Zkušenosti posledních let ukázaly, že šance a potenciál na ekologicky přijatelné vedení podnikání mohou pak být nejlépe využity, když budou včas zapojeni spolupracovnice a spolupracovníci. Rozpoznání a realizace šancí ekologicky přijatelného jednání nemůže být úkol pouze pro obchodní vedoucí jednoho zařízení. Jen pokud se podaří zařadit tento úkol i do běžné činnosti ostatních spolupracovníků, bude výsledek korunován trvalým úspěchem. Proto byl zřízen takový systém řízení, který splňuje předpoklady aktivního zapojení všech spolupracovníků do šetření finančních zdrojů. „Zelený stůl” zde představuje řídící grémium. Na něm se podílí spolupracovníci ze všech oddělení IBZ (správa, kuchyně, domovní hospodářství, příjem hostů, správa domu, Pontes a pedagogické oddelění/obchodní vedení). Zde se projednávají nápady na vylepšení a vyvíjejí se strategie pro naše ekologicky přijatelnější jednání.