oekoprofitMezinárodní centrum setkání St. Marienthal (IBZ) se podílí jak na EMAS

tak i na ekologickém řídicím systému ÖKOPROFIT® (Ekologický projekt pro integrovanou techniku prostředí). Podle nadačního účelu podporuje IBZ zachování zdrojů a ochranu životního prostředí.

Hlavní cíl ÖKOPROFITU® je odlehčit životnímu prostředí snížením spotřeby surovin, vody a energie. Základ pro výměnu informací tvoří síť ÖKOPROFIT® – partneři z obcí a místních domácností. Ukončení zavedení tohoto ekologického řídicího systému tvoří zkouška s navazující certifikací a propůjčením loga ÖKOPROFIT®.

Tuto zkoušku IBZ úspěšně složilo v srpnu 2007. Na podzim 2008 startuje druhé kolo projektu Öko-Profit a IBZ St. Marienthal se samozřejmě opět zúčastní.