„IBZ se pokládá za inovační centrum v strukturně slabém, ale významném hraničním regionu. Dáváme impulsy pro vytvoření trvalých a vhodných společenských zřízení nejen našim účastníkům, ale také politice, církvi, svazům a spolkům.
Naše vzdělávací akce se konají v příjemné, pro učení vhodné atmosféře v historických zdech kláštera opatství St. Marienthalu. Účastníci se učí na našich akcích v okruhu různých témat, samostatně a orientují se na činnost.” [Zdroj: z předlohy Vzdělávací a setkávací práce IBZ] Díky tomu, že se stále zlepšuje kvalita a servis našeho domu, jsme byli podrobeni různým certifikačním řízením. Hlavní pole našeho zájmu je tímto spojeno se systémem řízení. IBZ je certifikováno podle Nařízení EMAS  za svůj systém řízení o životním prostředí. V této době se zabýváme dvěma dalšími procesy jakostního řízení. Podle ISO 9001 pro vzdělávací práci a v rámci projektu Kvalita servisu Sasko jako poskytovatel služeb.
Že nezůstává jen u snahy a že naše práce slaví úspěch, dokazují kromě každoročně 20 000 spokojených hostů mezi jinými i následující vyznamenání, ceny a certifikáty:

:

  • Trojnásobný nositel Inovační ceny „Další vzdělávání” Svobodného státu Sasko za různé projekty
  • Vyznamenaný podnik podle Ökoprofitu®
  • Certifikovaná služba pro sociální práci / sociální pedagogiku
  • Vyznamenání jako Stanice pro ubytování rodin v Sasku
  • Vynikající kvalita službu provozovanou v souladu s Saska, úroveň I
  • Vyznamenání jako podnik typu „bett & bike”
  • Nositel ceny Spolkové soutěže „komm KOOP – Úspěšné příklady mezinárodní spolupráce”