Nadace Mezinárodní centrum setkání (IBZ) bylo zřízeno v roce 1992 cisterciáckým opatstvím St. Marienthal jako veřejná občanskoprávní nadace.

Kloster St.Marienthal

IBZ se nachází na území téměř 800 let starého cisterciáckého kláštera St. Marienthal v česko-německo-polském trojmezí mezi Görlitzem a Zittau přímo na německo-polské hraniční řece Nise. Cílem nadace IBZ je zprostředkování setkání lidí bez rozdílu pohlaví, věku, národnosti a vyznání. V tom vidí nadace svůj přínos k míru, smíru náboženství a světonázoru a ke shodě mezi evropskými státy a národnostmi.

Nadace se pokládá za most mezi východem a západem, mezi současností a budoucností. Zatím se ročně koná asi 200 akcí na různá témata. Návštěvnice a návštěvníci přicházejí z nejrůznějších oblastí Německa a z jiných evropských zemí (především z Polska a Česka). Ročně se zde ubytuje přes 19 000 hostů, přijíždějících jak za účelem setkání, tak i na dovolenou.

Touto postupnou proměnou někdejších zemědělských a řemeslnických stavení byly vytvořeny mimo jiné kanceláře pro spolupracovníky a prostory pro semináře. Základem je smlouva o dědičném právu stavby, v němž opatství předalo nadaci k používání bývalé rolnické objekty.

IBZ je uznávaným zařízením péče o mládež a jediné vzdělávací centrum finančně uznané Svobodným státem Sasko za hodné finanční podpory.

Společně s městem Ostritz jako a dalšími partnery byl realizován projekt EXPO-2000 „Ekonomicky a ekologicky modelové město Ostritz-St. Marienthal“. Poprvé v historii jedno celé město odebírá výhradně energii z obnovitelných zdrojů.

Nutná úloha práce nás, spolupracovníků IBZ, je dbát na zodpovědné a ohleduplné zacházení s přírodním i sociálním prostředím. Proto jsme vytvořili v Mezinárodním centru setkání St. Marienthal systém ochrany životního prostředí. Zavázali jsme se tímto dodržovat předpisy našeho Prohlášení o životním prostředí.

Výstavba centra byla a je možná jen díky velkorysé podpoře jiným nadací, státních organizací a biskupství Drážďany-Míšeň, honorární spolupráci význačných osobností z celého Německa i ze zahraničí a také díky partnerům, kteří neváhají využívat možností, jež jim IBZ se svou koncepcí a svými zdroji nabízí.