IBZ se považuje za inovační centrum strukturně slabého, ale důležitého pohraničního regionu. Dáváme podněty nejen naším účastníkům, ale také politice, církvi, svazům a spolkům pro vytváření stálého a spravedlivého společenského řádu. Naše vzdělávací akce se konají v příjemné atmosféře vhodné pro učení v prostorách historického kláštera opatství St. Marienthal. Účastníci se na naších akcích učí na základě souvislostí, samostatně a se zaměřením na praxi.” [Zdroj: vzor pro vzdělávací a setkávací práce centra IBZ]

Abychom mohli stále zlepšovat kvalitu a servis našeho zařízení, podrobili jsme se různým akreditačním řízení. Naše hlavní úlohy jsou tak začleněny do systému managementu. IBZ je podle ustanovení EMAS   certifikováno pro svůj systém managementu životního prostředí. Prohlášení o životním prostředí ke stahnutí