starke_eltern
Tyto kurzy pro rodiče jsou výsledkem Německého svazu na ochranu dětí a zaměřují se na pět kritérií:
  • Jasné hodnoty a výchovné cíle rodičů
  • Jasná identita a role rodičů
  • Metody posílení sebevědomí u dětí
  • Vyjadřovat schopnosti, myšlenky, pocity a potřeby
  • Ochota ke spolupráci a strategie řešení konfliktů.

 

Kurzy mají za cíl dosáhnout spolurozhodování všech členů rodiny a nalezení základů pro rodinu. Více upřímnosti, bystrosti a humoru by mělo proniknout do každodenního života výchovy. Právě zdůraznění humoru ve výchově odlišuje tento rodičovský kurz od ostatních. Kurzy pro rodiče nenabízí žádné patentní řešení, nýbrž zprostředkovávají chování ve výchově „podle návodu”. Také je zdůrazněn velký význam vzájemné výměny rodičů. Kurz je kombinací zprostředkování teorie a porozumění sobě samému. Důležité jsou vlastní zkušenosti účastníků kurzu, které představují vztah k praxi. Jsou také základem pro nacvičení nového chování.

Kurz zprostředkovává nové vědomosti, stanoviska a podněty. Nabízí ulehčení a jistotu ve výchově, přináší legraci a potěšení. Výsledkem jsou pozitivní změny v rodině. Rodičovský kurz „Silní rodiče – Silné děti®” je od roku 2004 nabízen vícekrát do roka jak rodičům s potřebou vzdělávání a výměny, tak i pro pěstounské a adoptivní rodiče. Vedle klasické formy akcí (12 večerních kurzů vždy po dvou až třech hodinách, pro 10-15 účastníků) se osvědčilo pořádání kurzů v rámci vzdělávacího víkendu pro rodiny v „Domě pro rodinu”, kterých se mohou zúčastnit celé rodiny, během semináře je o děti postaráno, a tím je vzájemně spojeno vzdělávání a odpočinek celé rodiny.

starke_eltern1
Rodičovský kurz „Silní rodiče – silné děti®” bude stále odborně zdokonalován s ohledem na různé cílové skupiny a odlišné životní situace rodin

Kontakt Mezinárodní centrum setkání St. Marienthal St. Marienthal (IBZ) Steffen Blaschke Pedagogický pracovník pro vzdělávání rodin St. Marienthal 10 02899 Ostritz Tel.: +49 (0) 35 823 – 77 256 Fax: +49 (0) 35 823 – 77 250 Email: Blaschke@ibz-marienthal.de/