FuN® je zkratkou Familien und Nachbarschaft (česky: Rodiny a sousedství).

fun_seminar

Rodiče a děti se osmkrát sejdou v dětském denním nebo rodinném centru, aby strávili společný rodinný čas při hrách, tvůrčí činnosti, jídle a zpěvu. Po uvítací písni mohou rodiče a děti u „svého rodinného stolu” hravou formou cvičit a prohlubovat komunikaci, spolupráci a kreativitu. Naplánovaní společné hry nabízí možnost věnovat se intenzivně dítěti a posilovat rodinnou soudržnost. Při společném jídle, které je vždy připraveno jinou rodinou, se všichni posilní na druhou část kurzu. V čase vyhrazeném pro matky a otce mají rodiče možnost mluvit o výchově a vyměňovat si s ostatními své zkušenosti. Po dobu diskuze je jim zajištěno hlídání dětí. Každý den kurzu je zakončen hrou s překvapením a rozlučkovým rituálem.

fun_seminar1
Rodinný kurz má za cíl podpořit rodiče jako vychovatele a posílit jejich vzájemnou důvěru.

Tato nabídka pro rodiny je uskutečněna ve spolupráci s projektem “Rodinné vzdělávání v okresu Löbau-Zittau”. K poskytnutí informace o kurzu je vám k dispozici náš spolupracovník, pan Blaschke, vyškolený jako FuN® – vedoucí rodičovského kurzu.

Kontakt Mezinárosní centrum setkání St. Marienthal (IBZ) Steffen Blaschke Pedagogický spolupracovník pro rodinné vzdělávání St. Marienthal 10 02899 Ostritz Tel.:  +49 (0) 35 823 – 77 256 Fax:  +49 (0) 35 823 – 77 250 Email: Blaschke@ibz-marienthal.de/