Určitě se také vám stalo, že jste si při výchově dětí někdy nevěděli rady, ačkoliv jste to neočekávali. V této situaci není jednoduché zachovat si chladnou hlavu, najít správnou odpověď nebo přiměřeně reagovat. Rodiče se cítí být nejistí, přetíženi a bezradní, především v obtížných životních situacích. Někdy nad zjištění, že ostatní rodiny to mají také těžké, některé ještě těžší, některé lepší. V rámci rodinného vzdělávání v Mezinárodním centru setkání St. Marienthal jsou pro mladé lidi, páry a rodiče předkládány nabídky, které posilují jejich kompetence ve vztahu a výchově, rozšiřují jejich odpovídající vědomosti nebo pomáhají trénovat důležité schopnosti.

Předmětem nabídek pro rodinné vzdělávání je zprostředkování znalostí a schopností, které pomáhají zvládat rodinný život. To zahrnuje vytvoření partnerství a manželství v různých fázích života, plánování rodiny, výchovu, management času a financí, tak jako jiné důležité úkoly. Kromě zprostředkování informací a praktických cvičení je pro nás důležitá výměna s ostatními lidmi, kteří jsou ve stejné situaci

Další informace k akcím Mezinárodního centra setkávání St.Marienthal (IBZ) najdete na bildungsmarkt-neisse.eu nebo na našich internetových stránkách pod záložkou Akce