primaklima

V evropském regionu Nisa, byly vlivem povrchové těžby hnědého uhlí a škodlivých emisí elektráren zničeny velké lesní plochy ve všech třech zemích a lesy, které ještě zůstaly zachovány, byly silně zdevastovány. V rámci trinacionálního projektu vzdělání o životním prostředí v IBZ s názvem „Prima Klima” byla a je objasňována situace životního prostředí v tomto regionu a je inforomováno o tom, jaké jsou možné změny ve smyslu trvalého rozvoje. Účastí na zalesňovacích pracích se ukazuje, jak jsou proveditelné sanace, šetrné pro přírodu a životní prostředí, a vyrovnání škod jako ztráty lesů. Cíl vysazování byl a stále je ten, aby se vytvořily ekologicky stabilní lesy, které by mohly odolávat budoucím rizikům změny životního prostředí. Aby se na jednu stranu zdůraznilo, že je ochrana klimatu naléhavý mezinárodní a budoucí globální problém a na druhou stranu také nutnost informovat východní evropu o této možnosti ochrany klimatu, byl proto les vysázen nejen v Německu, ale také v Polsku a České republice, vždy 10 hektarů.

Zalesnění je prováděno z velké časti společně obyvateli Německa, Polska a Česka, aby se zdůraznil mezinárodní význam a podpořila se jednota mezi národy. V letech 1997 až 2007 se projekt realizoval v 18 jednotydenních workshopech. V rámci těchto workshopů se konalo nejen zalesnění, ale také se projednávala následující témata: Ekosystem les, umírání lesů, ochrana klimatu, Energie-ökologische Modellstadt Ostritz-St. Marienthal. Právě posledně zmíněné nabízí účastníkům možnost zažít reálně a na vlastní kůži možný scenář budoucnosti, jak se město zaopatří regenerativní energií ve smyslu agendy 21 konference o životním prostředí z Ria de Janeira 1992 a zároveň jak provede stálou obnovu lesů.

Doposud se na projektu „Prima Klima” podílelo celkem 550 účastníků.

Celkem bylo zalesněno 34 ha lesa. Vždy podle místních podmínek a s ohledem na zachování jednotnosti byly vysazeny jehličnany popř. listnaté dřeviny, jako základ lesa na již existujících, ale poškozených lesních plochách klášterního lesa St. Marienthal, tak jako opětovné vysazování v již odumřelých lesních obastech (Jizerské hory), stejně jako nové vysazování na dřívějších zemědělských plochách (Mirsk). Tím by mohlo být upozorněno na široké spektrum nezbytného opětovného osázení. V roce 2002 obdrželo IBZ za tento projekt cenu inovace „Další vzdělávání” Svobodného státu Sasko.
Kontakt Mezinárodní centrum setkání (IBZ) Georg Salditt Pedagogický pracovník pro vzdělání v oblasti životního prostředí a politického vzdělávání mládeže St. Marienthal 10 02899 Ostritz Tel.: +49 (0) 35 823 – 77 232 Fax:  +49 (0) 35 823 – 77 250 Email: Salditt@ibz-marienthal.de/