Naše akce se zaměřují zejména na mládež ve věku od 12 do 18 let z okresu Löbau-Zittau. IBZ nabízí možnosti vzdělávání šité na míru mládeži a poskytuje tak nejen znalosti, ale podporuje také rozvoj osobnosti účastníků. Při své práci s mládeží sleduje IBZ cíle, které budou přispívat veřejnému blahu.

Vzdělávací činnost IBZ je zaměřena na:

  • Objasnění všech našich vzdělávacích činností,
  • Zprostředkování vědomostí jako základ rozhodování,
  • Spojení teorie a praxe
IBZ také úzce spolupracuje s některými školami – buď pořádají své dny projektu, odborné exkurse nebo školní výlety celé třídy, nebo se toho ujmou jednotliví žáci.

Hlavní body našeho vzdělávání mládeže:

V rámci vzdělávání mládeže pracujeme s těmito krátce nastíněnými zásadami v následujících oblastech:

  • Politiscké vzdělávání mládeže

[/custom_list] Naše politické vzdělávání mládeže je realizováno na základě úmluvy AKSB [1]. Vzhledem k širokému rozsahu politického vzdělávání mládeže se věnuje IBZ zejména těmto tématům:

  1. německá a evropská politika (co pro Němce znamená sjednocení Německa, rozšíření EU na východ, politický systém SRN atd.)
  2. angažovanost v demokracii a společnosti (parlament mládeže, možnosti participace, angažovanost bez nároku na honorář)
  3. budoucnost pracující společnosti (semináře s radami jak najít práci, situace na trhu práce, praktická příprava na pracovní pohovor atd.) a zabraňováni rasizmu a násilí (semináře na téma integrace pro pozdní vysídlence, strategie pro překonání konfliktu atd.)
  • Zachování tvorstva

 Pro vzdělávací činnost byl použit příklad města Ostritz- St. Marienthal, využívající ekologicky šetrné zdroje energie. Toto město je prvním v Německu, které zajišťuje energii téměř zcela pomocí obnovitelných zdrojů energie. Také les patřící klášteru, který byl v minulosti poškozován imisní zátěží třech blízkých velkých tepelných elektráren je dnes spravován v souladu s přírodou a elektrárny spolu s povrchovými doly se staly předmětem naší vzdělávací činnosti. Dále je zdůrazňován zásadní význam půdy pro naši společnost.
  • Mezinárodní setkávání mládeže

Zde se projednávají aktuální témata, která mládež spojují a umožňují se navzájem poznat, neboť vzájemné poznávání je předpokladem pro vzájemné porozumění a toleranci. Pořádání mezinárodních akcí je jedním ze základních úkolů IBZ. Tyto tři hlavní témata jsou základními body našeho vzdělávání mládeže v příštích letech, protože patří ke kompetencím spolupracovníků IBZ s ohledem na polohu tohoto regionu. Kromě těchto témat se v akcích s partnery a hosty zabýváme i mnoha jinými tématy.

Kontakt Mezinárodní centrum setkání St. Marienthal (IBZ) Georg Salditt Pedagogický pracovník pro vzdělání v oblasti životního prostředí a politické vzdělání mládeže St. Marienthal 10 02899 Ostritz Tel.: +49 (0) 35 823 – 77 232 Fax:  +49 (0) 35 823 – 77 250 Email: Salditt@ibz-marienthal.de/


AKSB (Arbeitsgemeinschaft katholisch-sozialer Bildungswerke in der Bundesrepublik Deutschland e.V.) Konvention in der Trierer Fassung von 1998