schulnetzwerk
Od roku 1994 existuje v St.Marienthalu síť 16 škol z 10 evropských zemí (CZ, D, F, I, LV, LIT, PL, S, BOS). Jednotlivé třídy nejen že zpracovávají evropská témata, ale také vytvářejí ve svých třídách vlastní „Dům Evropy”.

Cílem Evropské školní sítě St. Marienthal je pomocí vytvoření „evropského vzdělávacího prostoru v malém” a pomocí zprostředkovávání osobních kontaktů mezi mládeží rozšiřovat ideál sjednocené Evropy a probudit v ní zájem spolupracovat při řešení hospodářských, politických a ekologických problémů nejen v rámci Německa. V letech 1994 – 1996 se každoročně na podnět školy svaté Uršuly v Hannoveru pořádala setkání učitelů z partnerských škol v klášteře St. Marienthal za účelem plánování společných aktivit a byl zde vytvořen plán pro budoucí realizaci mezinárodních projektů a setkávání školáků. V roce 1997 byly realizovány první dva projekty: Hudební workshop  a Setkání všech partnerských škol sítě v St. Marienthalu, jejichž hlavním tématem bylo ekologicko-hospodářská problematika výroby energie z hnědého uhlí na hraničním území tří zemí: Česka, Německa a Polska. Také při druhém mezinárodním setkání školáků ve St. Marienthalu v roce 1998 bylo hlavní náplní pojmenování problémů a diskuse o nich, stejně jako podnícení odvahy pro nový začátek. Součástí byl také historický workshop na téma „Od druhé světové války k ,domu Evropy‘ “. V letech 1999 – 2000 byl realizován projekt, jehož vyústěním bylo postavení „Ekologického domu” („ÖKO-Haus“) který byl vybudován pod podmínkou zachování ekologické stability a slouží jako domov pro postižené s pečovatelskou službou.
V letech 2001 – 2002 se realizoval projekt „Evropské divadlo”.

V letech 2003 a 2004 byla pozornost zaměřena na mezinárodní konflikty pod názvem „Evropský film”. V roce 2005 bylo hlavním tématem „Demokracie a média” a v roce 2006 „Pravicový extremismus”. V roce 2007 se stalo hlavním tématem „Společně pro Evropu – 50 let Římských smluv”. Od roku 2002 se koná navíc jednou ročně setkání „Vzpomínky pro budoucnost”, kdy se školáci z partnerských škol sítě setkávají po šest dní s těmi, co přežili koncentrační tábor. V diskusních kroužcích zpracovávají zážitky bývalých vězňů koncentračních táborů a ve svých referátech informují o stopách diktatur ve svých rodných zemích. Tyto projekty jsou koncipovány tak, aby oslovily školáky všech zájmů, proto zahrnují co nejvíce různých oblastí. Předpokladem projektu bylo, že jednotlivé mezinárodní pracovní skupiny zůstanou ještě rok v kontaktu přes internet, aby společně zpracovaly úkoly, které si vytyčily během svého setkání. Tato setkání ukázala, že se mládež ze Západní i Východní Evropy chce navzájem poznávat a je ochotna navzájem si naslouchat a přinášet do vzájemné spolupráce nové nápady a impulzy, pokud jí je k tomu poskytnuto dostatek prostoru. Pro stanovení cílů projektů školní sítě St. Marienthalu má zásadní význam to, že si účastnící mezinárodních setkání něco odnesou a to, co se dozvěděli, jim může pomoci i v jiných oblastech života. Proto se účastníci setkání snaží získat co i nejširší veřejnost – pořádáním přednášek v rámci kurzů v jednotlivých partnerských školách, pořádáním přednášek s promítáním diapozitivů nebo promítáním filmů, které vznikly během setkání, nebo výstavami ve farách a také za pomoci rozhlasu a tisku. Školní síť St. Marienthal se za několik let trvání vyvinula v živý organismus, který podporuje různé formy spolupráce mezi jednotlivými školami a to: zajišťováním kontaktů mezi učiteli, zajišťováním výměnných pobytů nejen celých školních skupin, ale také jednotlivých žáků a zajišťováním odborných praxí žáků partnerských škol v sousedních zemích. Přesto zůstávají mezinárodní setkání v klášteře St. Marienthal tím nejzásadnějším v rámci sítě a v určité míře představují hnací motor dalšího vývoje, protože je zde centrum všeho konání a realizace nápadů partnerských škol.
Centrální projekt stojí před mnohými výzvami, jejichž zvládnutí bude, doufejme, vést ke zlepšení komunikace mezi partnerskými školami a k zakotvení projektových aktivit ještě šíře mezi učitele a žáky.

Na závěr je nutno ještě dodat jedno: Tato síť, jak byla popsána, je závislá na pomoci přátel a proto bychom chtěli využít této příležitosti a poděkovat za všechnu materiální i psychickou podporu, kterou jsme dosud dostali. Především bychom chtěli poděkovat za podporu od EU, Svobodného státu Sasko, Nadace Robert-Bosch a Německé spolkové nadace pro životní prostředí (Deutsche Bundesstiftung Umwelt), kteří nám velkoryse poskytli finanční prostředky.

https://www.gegen-das-vergessen.eu/
https://www.freiwillig-in-europa.eu
https://www.erinnern-fuer-die-zukunft.eu/

Kontakt:
St. Ursula Schule  Simrockstrasse 20 30171 Hannover Vedoucí projektu: pan Schneider, pani Plagemann  Telefon: +49 (0) 5 11 – 9 80 56 72 domovskástránka: https://www.st-ursula-schule-hannover.de/ Internationales Begegnungszentrum St. Marienthal St. Marienthal 10, 02899 Ostritz Vedoucí projektu: Herr Georg Salditt Telefon: +49 (0) 35 823 – 7 70 Provolba: +49 (0) 35 823 – 77 232 E-Mail: salditt@ibz-marienthal.de/