Naše akce se zaměřují především na mládež mezi 12 až 21 lety.

IBZ nabízí možnosti vzdělávání zaměřené na mládež, kterými umožňuje účastníkům nejen získat znalosti nýbrž také podporuje rozvoj jejich osobnosti.

 
jugend_start
Vzdělávací činnost IBZ je zaměřena na:

 • Objasnění všech našich vzdělávacích činností
 • Zprostředkování vědomostí jako základ rozhodování
 • Spojení teorie a praxe.
IBZ také úzce spolupracuje s některými školami – buď pořádají své dny projektu, odborné exkurse nebo školní výlety celé třídy, nebo se pořádání těchto akcí ujmou jednotliví žáci.

Hlavní body našeho vzdělávání mládeže:

 • Politické vzdělání mládeže
 • Německá a evropská politika
 • Angažovanost v demokracii a společnosti
 • Budoucnost pracující společnosti
 • Zabraňování rasizmu a násilí
 • Zachování tvorstva
 • Energie, podnebí, les, půda
 • Mezinárodní setkávání mládeže

Kontakt

Georg Salditt, Pedagogický pracovník pro vzdělání v oblasti životního prostředí a politického vzdělání mládeže St. Marienthal 10, 02899 Ostritz, Tel.: +49 (0) 35 823 – 77 232 Fax: +49 (0) 35 823 – 77 250 Salditt@ibz-marienthal.de/