Mezinárodní centrum setkávání St. Marienthal (IBZ) zve každého na své setkávací a vzdělávací akce.

Nabízíme akce zaměřené na mládež, rodiny a dospělé, zvláště v oblastech: 

  • Tvorba životního prostředí
  • Mezinárodní setkání
  • Politické vzdělání
  • Podpora rodiny
  • Diskuze o víře
 Tím přispíváme ke smíru mezi národy jako i k ochraně božího díla. Kromě toho účastníky vedeme k zodpovědnému jednání ve společenských procesech, které aktivně spoluutváří.
Specifické základy naší činnosti tvoří:
  • křesťanský obraz člověka
  • stanovisko sítě „Tvorba životního prostředí v Sasku”
  • konvence pracovního sdružení katolických sociálních vzdělávacích sítí v Německu (AKSB) a
  • základní orientace Německého spolku pro ochranu dětí.

IBZ na sebe pohlíží jako na inovační centrum v důležité hraniční oblasti, jež ovšem postrádá pevnou strukturu. Nejen našim účastníkům, nýbrž i politice, církvím, svazům a spolkům dáváme impulzy k tvorbě trvalého a spravedlivého společenského řádu. Tvoříme vzdělávací procesy tak, že naši účastníci se zvědavostí rozvíjejí vlastní myšlenky, rozeznávají souvislosti a osvojují si tak důležité znalosti.

Naše vzdělávací akce se odehrávají v příjemné učební atmosféře v historickém klášteře opatství St. Marienthal. Účastníci se na našich akcích učí napříč tématy, samostatně a s důrazem na přímé jednání. Důležité pro nás je v rámci doprovodného vzdělávání rozvíjet pro každou věkovou skupinu specifické nabídky. Ty jsou předem didakticky plánovány a zohledňují rozdílné metody. Upřímná zpětná vazba našich účastníků je pro nás velmi důležitá.

Všichni pracovníci se nepřetržitě dále vzdělávají, aby do naší vzdělávací nabídky mohli zahrnout aktuální dění v odborné a pedagogické oblasti.