Možnosti vzdělávání, které nabízí IBZ pro dospělé se orientují na prohloubení, rozšíření nebo obnovení jejich znalostí, schopností a dovedností.

Nabídky vzdělávání se zaměřují zejména na jedince, kteří ukončili základní vzdělání a poté byli nebo jsou výdělečně činní či zůstali v domácnosti. IBZ nabízí možnosti ekologického, politického, sociálního, náboženského a kulturního vzdělávání.