Mezinárodní centrum setkání (IBZ) vidí v křesťanské představě o člověku a o světě škálu orientačních možností, které chce ukázat moderní společnosti a vnést je do diskuze o základních postojích a systému hodnot. Cílem IBZ je podporovat vzdělávání a setkávání lidí – bez ohledu na jejich pohlaví, stáří, původ nebo náboženství.

IBZ podporuje setkávání lidí a snaží se vést ke vzdělávání:  

  • nabídkou ubytování, stravování, propůjčení prostor pro konání různých akcí nebo za účelem pobytu,
  • za pomoci stálých i čestných pracovníků nadace,
  • pomocí při hledání správné cesty založené na duchovním poznání,
  • nabídkou ekologického, politického, sociálního, náboženského a kulturního vzdělání.

 

 Nabídky vzdělávání a setkávání IBZ jsou otevřeny všem lidem. Další informace k akcím pořádaným IBZ získáte na bildungsmarkt-neisse.eu nebo na naší domovské stránce pod akcemi.