machmit
Projekt Přidej se k nám! vznikl na podnět nárůstu násilí, pravicového extremizmu, rasizmu a antisemitizmu a také z důvodu stále větší neochoty a distance politiků – zejména co se týká mládeže. Koncept tohoto akčního programu se opírá o znalecký posudek k programu „Učit se a žít v demokracii” Spolkové a zemské komise od Prof. Dr. Wolfganga Edelsteina a Prof. Dr. Petera Fausera (2001)

Zvláštní cílovou skupinou tohoto projektu, který je podporován Saským programem „Světu otevřené Sasko“ jsou mladí pozdní vysídlenci.
machmit1

Součástmi tohoto akčního programu jsou:

  • Modul 1: Antirasistické myšlení
  • Modul 2: Učení se v projektech
  • Modul 3: Osvojování kompetencí pro demokratické občanství – Comminity Education-Service-Learning
  • Modul 4: Trénink pro zisk osobní odvahy
  • Modul 5: Zeptejte se nás: Ještě jsme tady! Diskusní kroužky a setkání s pamětníky.
Kontakt Mezinárodní centrum setkání St. Marienthal (IBZ) Georg Salditt Pedagogický pracovník pro vzdělání v oblasti životního prostředí a politického vzdělání mládeže St. Marienthal 10 02899 Ostritz
Tel.: +49 (0) 35 823 – 77 232 Fax:  +49 (0) 35 823 – 77 250 Email: Salditt@ibz-marienthal.de/