Snížení biologické rozmanitosti je jedním z nejdůležitějších problémů ochrany přírody také v česko-německém pohraničí. Projekt byl zaměřen především na rozvoj spolupráce mezi českými a saskými ekologickými neziskovými státními organizacemi (NGO) v oblasti takzvaných pozemkových svazů. Od nich organizace na ochranu přírody dostávají pronájmem nebo darem místa, kde mohou provést svá opatření ochrany přírody. Náš český partner Čmelák (www.cmelak.cz), s nímž na tomto projektu spolupracujeme, již má k dispozici rozsáhlý vlastní pozemkový svaz. Hlavní cíl projektu bylo posílení mezinárodní spolupráce zvláště v oblasti rozvoje takzvaných pozemkových svazů a aktivní příspěvek k ochraně biodiverzity v česko-německém pohraničí. Hlavní aktivity tvořily různé vzdělávací a setkávací akce pro experty, mladistvé, rodiny, studenty a další zájemce a veřejná práce pomocí tvorby výstavy, DVD a dalšího.

Doba projektu 01.01.2011 – 31.01.2013 – 31.01.2013

Projekt byl podporován programem Cíl 3:

Logo_Ziel-3 EU_tsch_gr_rgb_72dpi
NATURA_2000