V oblasti tvorby mezinárodního životního prostředí hraje přední roli evropský projekt NATURA 2000. Oblasti zahrnuté v NATURA 2000 mají být propojeny vhodnými strukturami (Směrnice Art 10 FHH). Takové struktury jsou jak materiálního (stezky umožňující zvířatům volný pohyb v krajině), tak i nemateriálního charakteru, ve smyslu lidem tyto struktury představit a vést je k pomoci při realizaci projektu. Tyto velké, do detailu promyšlené plány Evropské unie jsou zatím ještě příliš neznámé. Zeptáte-li se lidí na ulici, nikdo pojem NATURA 2000 nebude znát; pokud se zeptáte expertů (např. větších pozemkových vlastníků), budou tento pojem znát nanejvýš nedostatečně. Z těchto důvodů se podílejí obě instituce „”Společnost přátel přírody” z České republiky (zaměření: praktická ochrana přírody) a Mezinárodní centrum setkávání St. Marienthal z Německa (zaměření: tvorba životního prostředí) na projektu NATURA 2000 bez hranic, aby tak stavěli na podobných strukturách. Celkově bude v rámci 13 tří- až pětidenních workshopů informováno okolo 500 lidí. K tomu dále vzniknou internetové stránky, výstavy, letáky, DVD a další věci.

Doba projektu 01.01.2009 – 31.12.2010
Podporováno:

Logo_Ziel-3 EU_tsch_gr_rgb_72dpi
NATURA_2000