kulturmachtstark

Objevovat intermediálně a smysluplně na místě dění – Trvání projektu 2013 – 2016

Projekt umožňuje znevýhodněným mladistvým přijít do kontaktu s kulturou, svým regionem a médii. K náhledu na vlastní domovinu poslouží mladistvým nejrůznější média. Za tím účelem byl uzavřen svaz mezi třemi nositeli projektu.
Obsah projektu tvoří témata z každodenního života účastníků, např. oblastní historie, aktuální sociální otázky, lokální politika, kultura všedního dne jako i příroda, životní prostředí a náboženství.
Účastníci povedou rozhovory, ankety a budou vytvářet skupinové portréty. O tom, jakým konkrétním tématům se účastníci zvlášť přiblíží, se rozhoduje společně. Výsledky projektu jsou veřejnosti představeny vždy na konci roku ve formě prezentace.

Cíle

  • posílení samostatnosti a sebeúcty mladistvých
  • zabývání se kulturou a zprostředkování kulturního vzdělání
  • zprostředkování mediální kompetence v teorii a praxi
  • spolupráce nositelů ku prospěchu mladistvých
  • debaty týkající se životního prostředí
  • rozvoj empatie vůči vlastnímu regionu

Průběh:

  1. V rámci půldenních akcí spolupracují studenti z gymnázia Herrnhut v Zinsendorfu a školáci ze zvláštní školy Herrnhut. V jednom projektovém roce se odehraje 5 takovýchto půldenních akcí.
  2. Mladiství ve věku ca. 16 let se jednou za rok intenzivně zabývají různými tématy v rámci čtyřdenního semináře.

Kontakt: Georg Salditt Projektleiter Internationales Begegnungszentrum St. Marienthal (IBZ) St. Marienthal 10 02899 Ostritz Telefon: + 49 (0) 35 823 – 77 232 / Zentrale +49 (0) 35 823 – 77 0 Fax: + 49 (0) 35 823 – 77 250 salditt@ibz-marienthal.de/ Kultur_macht_stark_Logo