Kromě zvlášť chráněných oblastí je také velmi důležité zavádět ve venkovských oblastech struktury, jež podporují druhovou rozmanitost, snižují větrnou erozi a vytváří další pozitivní efekty. Abychom toho dosáhli, vzbudili pozornost lidí a zlepšili podmínky, vznikl německo-český projekt. Snížení biologické rozmanitosti je jedním z největších problémů ochrany přírody také v česko-německém pohraničí. Tomu nelze čelit pouze pomocí chráněných oblastí, nýbrž také opatřeními v celém regionu. Náš český partner, Čmelák  (https://www.cmelak.cz/cz/) , s nímž tento projekt realizujeme, se také velmi silně angažuje a sází nové stromy, živé ploty atd., aby tak přispěl k udržení krajinných struktur.

 Hlavní aktivity na německé straně představují:

  • Rozličné vzdělávací a setkávací programy pro experty, mládež, rodiny, studenty a další zájemce jako i
  • vytvoření vědecké studie ohledně krajiny v hraničním regionu s orientací na podporu ekosystému a její ekonomickou hodnotu pro člověka.
  • Vývoj prostředků pro veřejnou činnost v oblasti lepších krajinných struktur (např. společenská hra) a dále
  • zlepšení krajinných struktur na názorném příkladě.
 Vícedenní akce se uskuteční v následujících termínech:
  • 04.-08.11.13 akce pro asi 30 mladistvých
  • 15.-17.11.13 rodinná akce pro asi 70 účastníků
  • 29.11. – 01.12.13 rodinná akce pro asi 70 účastníků
  • 06. – 08.12.13 akce pro asi 35 mladistvých
  • Únor 2014 akce pro asi 35 mladistvých

Exkurze budou zveřejněny krátce předtím Doba trvání projektu 01.01.2013 – 30.06.2014

Kontakt Internationales Begegnungszentrum St. Marienthal (IBZ) Georg Salditt Projektleiter Umwelt- und politische Jugendbildung St. Marienthal 10 02899 Ostritz Tel.: +49 (0) 35 823 – 77 232 Fax: +49 (0) 35 823 – 77 250 Email: Salditt@ibz-marienthal.de/

Podporováno programem cíl 3:

Logo_Ziel-3 EU_tsch_gr_rgb_72dpi
NATURA_2000