www.energie-agentur-neisse.de

Oficiální stránky energetické agentury Nisa

S Energií!
Kooperační projekt okresu Görlitz
„S Energií!” je kooperačním projektem okresu Görlitz za finanční podpory Evropské unie (EFRE) a Svobodného státu Sasko. Projekt začal v srpnu 2009 a nejprve plánován do prosince 2011.

Okres Görlitz: tradiční energetický region
Od Boxbergu do Zittau ovlivňuje i dnes téma „energie” ve značné míře celý region. Energetické hospodářství je jednou z klíčových oblastí regionálního hospodaření. Zasazuje se o inovativní vývoj, počínaje u zušlechťovacích procesů při zpracovávání hnědého uhlí v uhelné elektrárně, která neprodukuju žádný CO2, až po nové technologie a oblastní řešení za pomoci silných vědeckých středisek, jež se přišla s četnými inovacemi a podněty.
Dále existují četné menší inovativní energetické iniciativy. K těm patří m.j. energeticky a ekologicky modelové město Ostritz-St. Marienthal nebo největší elektrárna na bioplyn v Evropě, jež se nachází v Zittau.
„Energie” je tak jednou ze svore, které občany, podniky a správu, spolky a komuny v regionu drží pohromadě a motivují k trvale udržitelnému vývoji v okresu Görlitz.

Cíle projektu
Oblast energií je jedním z nejdůležitějších polí budoucnosti. Kvůli klimatickým změnám a omezeným tradičních zdrojům energie (uhlí, plyn atd.) je pro energetický sektor nezbytné se značně přeorientovat. K tomu se přidává skutečnost, že důležitou výhodu mají po celé Evropě ty regiony, které jsou schopny nabídnout cenově výhodnou a „čistou” energii. Pro soukromé domácnosti je spolehlivé zásobování a cena energií čím dál důležitější součástí kvality života.
Úlohou projektu „S Energií!” je poskytování koordinační a komunikační platformy, díky které by okres Görlitz dále pokračoval na cestě v k inovativnímu evropskému regionu.
Při tom je důraz kladen na následující cíle:

  1. Podpora energeticky úsporných opatření
  2. Podpora a užívání obnovitelných energií
  3. Vypracování vzoru inovativního evropského regionu
  4. Rozšíření regionálního řetězce získávání přidaných hodnot v oblasti energií k podpoře oblastního rozvoje
  5. Zbudování regionální energetické agentury Nisa
  6. Zapojení všech cílových skupin do síťové struktury za účelem širokého přijetí
  7. Tvorba nových partnerství s regionálními aktéry za účelem výměny vědomostí, dělby práce nebo usnadnění při požadavcích finančních prostředků
  8. Určení vlajkových projektů v okresu
  9. Zbudování energetických stolů.

Projekt bude realizován postupně a v rámci různých menších projektů

Cílové skupiny
Vývoj „inovativního energetického regionu” je kooperačním záměrem nadace IBZ. Okruh pozvaných k partnerské spolupráci je v zásadě otevřen. Jde pouze o angažovanost ve prospěch regionu jako také o to, využít tento plán pro vlastní iniciativy. To se pojí s ochotou spolupracovat s dalšími partnery. Pokud budou vyjmenováni někteří potenciální partneři, pak proto, abychom tak příkladně naznačili ochotu k možným a žádaným partnerských vztahům. Architekti, profesní svazy, mimoškolská vzdělávací zařízení, občané a občanky, energetičtí poradci, vysoké školy, inženýři, komory, kostely, komuny, úvěrové instituce (k financování projektů), řemeslníci, rolníci, média (televize, rádio, časopisy, noviny atd.), politici, návrháři prostoru, regionální poskytovatelé energií, regionální klimatické a energetické iniciativy, regionální vývojáři a manažeři, Saská energetická agentura, školy, městské služby z regionu, nadace, podniky, svazy, spolky, správa, podpůrci hospodářství (regionální a komunální), společnosti pro bytovou výstavbu atd.

Úlohy regionální energetické agentury
Regionální energetická agentura v okresu Görlitz má za úkol vytvořit síťovou strukturu a koordinovat organizační opatření. K tomu náleží vyhledání, kontaktování a další spolupráce s možnými účastníky. Také poradenství jednotlivých cílových skupin jako podněcování, organizace, koordinace a vytváření procesů v rámci regionu náleží k úlohám regionální energetické agentury.
Agentura nabízí pomoc ke svépomoci ve věcech energeticko-politického rozvoje v okresu, když podporuje vize a vývojové strategie specifické pro daný region a stará se o nezbytné koordinační záležitosti.

Kontakt Internationales Begegnungszentrum St. Marienthal Dr. Michael Schlitt St. Marienthal 10 02899 Ostritz

Tel.: 035823 – 77 230 Fax: 035823 – 77 250

info@ibz-marienthal.de/

www.energie-agentur-neisse.de

efre_logo_rgb_jpg Freistaat_Sachsen_Logo EUfahne