Ve snaze vzdorovat nárůstu násilí, pravicového extremizmu, rasizmu a antisemitizmu a dlouhodobě vzrůstajícímu znechucení politiky a politikou iniciuje IBZ spolu se svými četnými partnery akční program „Dělej něco! Poznat a zažít demokracii”.

Cíle tohoto projektu jsou:

 • získání politických vědomostí
 • praktické osvojování demokratického a solidárního jednání
 • posílení demokratických hodnot
 • podpora demokratických kompetencí
 • motivace k občanskému nasazení
 • posílení tolerance a otevřenosti

 

Události

 1. 24.05. – 07.06.2013 Seminář „Ptejte se nás, jsme ještě tady” (přeživší z koncentračních táborů)
 2. 31.05. – 02.06.2013 Seminář “Jsme proti zapomínání” (pro mladistvé)
 3. 14.11. – 21.11.2013 Seminář „Zpracování diktatury SED “

se zaměřují na mladistvé, dospělé, seniory, Němce v zahraničí a zájemce z trojmezí Německo, Polsko, Česko.
V rámci seminářů se účastníci budou intenzivně zabývat demokraticky a politicky relevantními tématy, přičemž dojde k zapojení nejrůznějších modulů, jež nepředstavují oddělené oblasti, nýbrž vývojová těžiště:

 • trénink proti rasizmu
 • trénink demokratických kompetencí
 • community education – service learning
 • mezikulturní trénink
 • trénink civilní odvahy
 • rozhovory a setkání s pamětníky
LandesPrventionsrat„Program „Dělej něco! Poznat a zažít demokracii” je podporován Saským ministerstvem vnitra v rámci státního programu „Otevřené Sasko za demokracii a toleranci”.
Podpora probíhá mezi 01.03. a 31.12.2013.

Kontakt Internationales Begegnungszentrum St. Marienthal (IBZ) St. Marienthal 10 02899 Ostritz Telefon: + 49 (0) 35 823 – 77 233 Fax: + 49 (0) 35 823 – 77 250 info@ibz-marienthal.de/