emos_logoMezinárodní cetrum setkání St. Marienthal je společně s městem Ostritz  a  Abtei St. Marienthal  nositelem projektu „Energie-ökologische Modellstadt Ostritz – St. Marienthal“ . Jako výsledek tohoto projektu EXPO 2000 je skutečnost, že poprvé je v Německu potřeba energie jednoho celého města pokryta výhradně ze čtyř druhů obnovitelných zdrojů energie. K tomu byla v první fázi vývoje (1996-2000), ve které byly uskutečněny převážně technické projekty, vybudována následující ukázková zařízení:

Praktická ukázka

biomassewerk
Realizovány byly následující části projektu:

 1. Tepelná elektrárna na spalování biomasy: K pokrytí potřeby energie a tepla pro město je spalován řepkový olej a odpadové dřevo. Pro základní pokrytí zatížení je k dispozici výkon 650 kW, pro střední 2 x 2 MW a pro nejvyšší 5MW. Teplovodní síť s hlavními i vedlejšími trasami je dlouhá 14 km.
 2. Využití větrné energie Na kopci Hofeberg byly postaveny soukromým investorem 4 větrné generátory s celkovým nejvyšším výkonem 4MW. Na podzim roku 2006 k nim přibylo dalších 5 zařízení o celkovém výkonu 10MW. Tak může být zabezpečeno ca. 8.800 čtyřčlených domácostí proudem z obnovitelných energetických zdrojů.
 3. Využití vodní energie Od září 2000 dodává vodní elektrárna (maximální výkon 103 kW) v klášteře St. Marienthal opět proud, kterým je zabezpečen klášter a IBZ. Přebytek je dodán do regionální sítě.
 4. Využití solární energie Solární kolektory na budovách střední školy, německo-polské mateřské školy, hasičské strážnici a policejní stanici, jako i na soukromých domech slouží k ohřevu vody a výrobě proudu.
 5. Biologická čistička Místní část Bergfrieden (s 65 obyvateli a s pilou kláštera St. Marienthal) byla opatřena čistícím zařízením, který se skládá z tříkomorové usazovací jámy, záhonů rákosí a zkrášlujícího rybníku.

Vždělávání-turismus-kultura

emos_marie
 1. Ekologické pěstování lesa Pro přírodní obhospodařování lesa, který obklopuje klášter a má rozlohu 890ha, byla vypracována koncepce, která má být v současné době postupně realizována.
 2. Mezinárodní centrum setkání St. Marienthal Ročně ca. 40 akcí v oblasti „Ekologického vzdělávání” a „Školení o přírodě a životním prostřed픓.
 3. Transfér vědomostí a technologie v oblasti techniky životního prostředí do východní Evropy pomocí seminářů, konferencí a kongresů.
 4. Stálá výstava „ENERGIE-WERK-STAD(T)T“ v prostorách bývalého mlýna a historické pily kláštera.
 5. Lesní poznávací stezka : 2km dlouhý okruh v klášterním lese láká svojí půvabnou krajinou s 19 zastávkami k objevování a rozjímání. Pro popis trasy lesní poznávací stezky klikněte prosím zde.
 6. Naučná vinná stezka V nejvýchodnějších vinicích Německa vzniká v současné době naučná stezka s četnými informačními tabulemi, které informují o historii, vinařství, druzích vinné révy a vinicích. Další informace se dozvíte na: www.weinberg.ibz-marienthal.de/
 7. Životní prostředí a naučná zahrada V zahradě biblických rostli v Mezinárodním centru setkání St. Marienthal se nachází přes 40 exemplářů stovkek různých druhů rostlin, které jsou zmíněné v Bibli.
 8. Ekologické a tvůrčí obnovení kultivované krajiny v regionu Ostritz-St. Marienthal.

V druhé fázi vývoje (2006-2008) jde především o intenzivní rozvoj města Ostritz jako i celého regionu s aktivní účastí obyvatel. Další informace k tomuto tématu naleznete na internetových stránkách:  „Energie-ökologischen Modellstadt Ostritz-St. Marienthal“ .

Tento projekt podporují:

emos_foerder

 

 

Internationales Begegnungszentrum St. Marienthal St. Marienthal 10 02899 Ostritz  – St. Marienthal Zentrale: Tel.: +49 (0) 35 823 / 77 – 0, Fax: +49 (0) 35 823  / 77 237

Steffen Blaschke Pädagogischer Mitarbeiter e-Mail: blaschke@ibz-marienthal.de/ Tel.:  +49 (0) 35 823 / 77 164 Dr. Mathias Piwko PONTES-Projektbearbeiter e-Mail: piwko@ibz-marienthal.de/ Tel.: +49 (0) 35 823 / 77 254 Georg Salditt Pädagogischer Mitarbeiter e-Mail: salditt@ibz-marienthal.de/ Tel.:  +49 (0) 35 823 / 77 232