Mezinárodní centrum setkání (IBZ) podporuje interdisciplinární způsob práce regionálního rozvoje v trojmezí států Německo, Polsko, Česko. Přitom je brán ohled na požadavky pro rozvoj regionů, měst a krajiny, které směřují k jejich zachování v rámci trvale udržitelného rozvoje. Středem pozornosti jsou výchozí podmínky a perspektivy rozvoje, tak jako strategie, metody a prostředky pro intenzivní regionální rozvoj. To také zahrnuje vypracování základů pro politická a plánovací jednání. Lidé z regionu jsou povzbuzováni, aby převzali spoluzodpovědnost za prostředí ve své bezprostřední blízkosti, a aby společně spolupracovali na jeho utváření a rozvoji. Lidé, kteří se v tomto regionu usadili, se zabývají silnými i slabými stránkami své vlasti a společně pracují na změnách: Přemýšlejí, diskutují, společně plánují, ale také si vyhrnou rukávy a sami přiloží ruku k dílu.

Spolupracovníci IBZ vás při tom budou doprovázet.