Klášter St.Marienthal byl založen v roce 1234. Má za sebou dlouhou historii, v jejímž průběhu byla diskuze o víře středem zdejšího života. Po převratu založil klášter Mezinárodní centrum setkání St. Marienthal. Každý rok se v tomto centru setkávají staří i mladí lidé, ženy i muži. Účastní se seminářů a přednášek, pořádají workshopy a soukromá zasedání. A stále je tu přítomná diskuze. Nejprve již kvůli místu samotného kláštera. Člověk je zde zván na bohoslužby a meditace. Každý host může požádat o osobní duchovní doprovod jednou ze sester našeho kláštera nebo duchovního rádce Centra setkání. Kromě toho nabízíme diskuze na různá témata v oblasti teologie a církve.

Všem skupinám, které mají jednání v Centru setkání, je nabídnuta prohlídka kláštera, která se zabývá nejen dějinami, ale také vírou samotnou. V zahradě biblických rostlin se mohou návštěvníci pod odborným dozorem nejen něco dozvědět o botanice, ale také diskutovat o slovech z Bible. Centrum setkání nabízí nejmodernější techniku jednání. Toto místo, utvářené dlouhou historií, nabízí také možnost zamyslet se o právě diskutovaných křesťanských hodnotách, jejichž rozpětí sahá od Getsemanské zahrady v Jerusalemě až do zahrady v Marienthalu.

Diskutovat o víře není možné mimo prostor a čas. Je pro ni nutné určité stanovisko a časový bod.