Podrobné informace k akcím Mezinárodního centra setkávání St. Marienthal (IBZ) získáte na

https://www.bildungsmarkt-neisse.eu/

Tuto platformu vzdělávacích nabídek vyvinulo IBZ společně s celou řadou kooperačních partnerů v rámci projektu “PONTES“.