• Škody záplav v srpnu 2010 byly odstraněny. Pouze ve východním křídle bývalého pivovaru nemohly být škody v podlaze odstraněny kvůli současnému užívání jako dvorní kaple.
  • Třídenní „St. Marienthalské hovory” uspořádané kruhem přátel IBZ zaznamenaly v srpnu 2013 rekordní účast 61 účastníků
  • Začátek projektu „Dělej něco! Uč se a žij demokracií”
  • Mlýnská stodola, hostinec St. Franziskus a dům rodiny získávají ochranu proti povodni
  • Nadnárodní vzdělávací síť regionu vzdělání PONTES uspořádané IBZ slaví své desáté výročí
  • Začátek projektu „Jednotné Německo v jednotné Evropě – Za otevřenou, volnou a demokratickou Evropu rozborem diktatury SED – Jednotné socialistické strany Německa”