• Začátek projektu „Služba člověku i v budoucnosti” (personální vedení) v úzké spolupráci s charitativními spolky Drážďany-Míšeň a Görlitz
  • Začátek projektu „Impuls Regio”(profesní orientace, program poradenství)
  • Začátek projektu „Budoucnost tvorbou životního prostředí” m. j. se soutěží „Kilo-Watt?!”
  • Začátek projektu „Systémy vedení krajů, služby ekologických systémů a vývoj biodiverzity řídících nástrojů na příkladu pěstování obnovitelných surovin (zkratka: LOBESTEIN)
  • Povodňová katastrofa v srpnu končí v IBZ škodou ve výši ca. 3,6 mil. eur. Celkově bylo nejhoršími záplavami v historii kláštera postiženo 10 budov.
  • Rekonstrukce vnější fasády bývalého úřednického domu
  • Uspořádání 7. evropské regionální vzdělávací slavnosti LernFEST s více než 100 zúčastněnými institucemi a více než 2000 hosty
  • IBZ nositelem ceny v aktivní soutěži pro demokracii a toleranci Svazu pro demokracii a toleranci
  • Celkově pracuje v IBZ 54 zaměstnanců
  • Spolek přátel IBZ má již 49 členů