• Návštěva spolkového prezidenta Horsta Köhlera a jeho ženy v IBZ
  • Založení Energie Agentur Neiße pod patronátem IBZ
  • Založení servisního místa vzdělávání na klášterním dvoře pod patronátem okresu Görlitz a IBZ
  • IBZ vyhrává „Evropskou jazykovou pečeť” s projektem PONTES „Učení hrou – překonání hranic”
  • IBZ vyhrává soutěž „Aktivně pro demokracii a toleranci 2009″ Svazu pro demokracii a toleranci (Berlín)
  • Vydláždění cest před domem Celsa-Pia a domem rodiny
  • Nové hlásiče požáru v někdejším pivovaru, domu Celsa-Pia a v hostinci St. Hedwig