• Oprava studny Sv. Trojice
  • Výhra Inovační ceny dalšího vzdělávání Svobodného státu Sasko s projektem „Vzdělávání rodiny v kraji Löbau-Zittau” ve spolupráci s Německým spolkem pro ochranu dětí (místní spolek města Zittau) a s krajem Löbau-Zittau
  • Na projektu PONTES spolupracuje nyní asi 300 vzdělávacích zařízení euroregionu povodí Nisy
  • Při projektu IBZ „Prima Klima” bylo dosud vysázeno asi 34 ha lesa v česko-německo-polském trojmezí
  • Začátek projektu „Životní prostředí staví mosty”, na pracovní seminář do IBZ přišel velký počet školních tříd z Německa, Polska, Česka, Slovinska, Maďarska a Slovenska
  • 10. mezinárodní letní akademie Německé spolkové nadace pro životní prostředí v IBZ