• Poprvé dny setkání s Poláky, kteří přežili koncentrační tábor (ve spolupráci s Maximilian-Kolbe-Werk, Freiburg i. Br.)
  • Zhotovení zahrady biblických květin na bývalém prasečím dvorku
  • Zhotovení ubikací pro hosty a turistických informací v bývalém pivovaru
  • Zhotovení dlouhodobé výstavy „ENERGIE-WERK-STAD(T)T”
  • Zasedání klauzury v IBZ před všemi ministry vnitra německých spolkových zemí spolu s ministrem vnitra Německé spolkové republiky, Ottou Schilym
  • První „Odpolední hudba”: koncerty pro seniory na pozvání Mezinárodní nadace pro podporu kultury a civilizace, Mnichov
  • Zahájení prací na Stanici ochrany přírody v povodí Nisy
  • 1. slavnost „Čistá Nisa” spolupracovnic a spolupracovníků IBZ