• Založení IBZ St. Marienthal spol. s r. o. za účelem hospodářského zajištění nadačního účelu
  • Společníky se staly opatství St. Marinthal a nadace Mezinárodní centrum setkání St. Marienthal
  • Dr. Michael Schlitt se stává ředitelem nadace a člen představenstva Mezinárodního centra setkání
  • Přestavba domu Celsa Pia s kuchyní, jídelnou a přednáškovou místností (bývalý kravín)
  • Vnější přestavba hrázděného domu
  • Začátek projektu Mezinárodní spolupráce v práci se seniory