Přestavba domu pro hosty Sv. Hedviky a zahájení setkávací a vzdělávací činnosti