Počátek koncepčního plánování o využití bývalé hospodářské budovy opatství St. Marienthalu založením Setkávacího centra